AIGO Business System nastupio na konferenciji e-Razvoja

31.03.2017.

Udruženje e-Razvoj organizovao je svoju 7. konferenciju 2017 na temu “Integracija, kvalitet i bezbednost IKT resursa” 24. marta 2017. godine.

Tokom konferencije izlaganja su dala akcenat na značaju digitalnih tehnologija koje postaju najznačajniji pokretač inovacija, rasta i konkurentnosti. Glavni zadatak predstavlja adekvatnu integraciju IKT resusrsa uz konstantan razvoj i unapređenje sistema menadžmenta kvaliteta, sistema menadžmenta bezbednošću informacija kao i drugih sistema.

Ispred kompanije Aigo Business System učešće su uzeli Milorad Tomić, direktor prodaje i Darko Minić, menadžer Outsourcing sektora i održali predavanje na temu “Bezbednost i tok elektronskih i štampanih dokumenata”. Primanje i evidentiranje ulazne/izlazne pošte i raznih dokumenata i praćenje njihove putanje u okviru kompanije, pretvaranje dokumenata u elektronski oblik, pregledna obrada i pronalaženje pravog dokumenta, kao i mobilni pristup istom predstavljaju glavne stubove softverskog rešenja – Effective Office. Ovo novo poslovno rešenja predstavljeno je na konferencji e-Razvoj sa napomenom da kretanje dokumentacije na ovakav način prati bezbedno skladištenje, štampanje, nemogućnost gubitka, kao i bezbednost čitavog sistema, što svakako predstavlja izazove u savremenom poslovanju.