AIGO Business System i SAM – radni doručak

11.05.2016.

AIGO Business System i Srpska asocijacija menadžera su organizovali radni doručak, na temu: “Model modernog poslovanja – outsourcing štampe“ , 11.maja 2016.godine.

Ispred naše kompanije prisutnima se obratio Darko Minić, menadžer sektora Outsourcing. Predstavnici kompanija, članice SAM-a, imali su priliku da čuju na koji način AIGO pruža usluge vezane za optimizaciju i konsolidaciju štampe, koje su mogućnosti i elementi smanjenja troškova štampanih i elektronskih dokumenata i koji su modeli modernog poslovanja.

Jedna od velikih kompanija, koja je usvojila ovaj koncept outsorcinga u Srbiji je i Sberbank. Ona je primenila rešenja za konsolidaciju, usvojila kontrolu procesa štampe, skeniranja i kopiranja po sektorima, a njen predstavnik Vladimir Vasić, head Facility & Support Management, je prisustvovao ovom skupu i naveo prednosti ovog vida poslovanja.