EffectiveOffice


Kompanija AIGO Bussines System u svoju ponudu uvrstila je novi proizvod, EffectiveOffice, koji predstavlja inovativan pristup uređenju kancelarijskog poslovanja.

Xerox-WC-7845
Dokumenti su središte modernog poslovanja. Kompanije su modernizovale brojne postupke, ali se rad s dokumentima izmenio tek neznatno.
Kreatori EffectiveOffice rešenja istražili su razloge i utvrdili u čemu je problem. Rešenja za rad s dokumentima trebalo bi da budu jednostavna i pristupačna, da bi mogla lako da se primene u okviru vaše kompanije bez ikakvih problema.  EffectiveOffice je u potpunosti prilagodljiv, bez potrebe za korisničkim prilagođavanjima ili programiranjem.
Šta možete očekivati od EffectiveOffice-a?
Možete očekivati sintezu sistema sa vašim radnim procesima, arhiviranje, upravljanje i distribuciju informacija u celoj vašoj organizaciji.
EffectiveOffice nudi: veću produktivnost, niže troškove dokumenata i siguran web pristup informacijama firme, poboljšano upravljanje poslovnim procesima, brže vreme odgovora i poboljšanje korisničkog servisa.

UPRAVLJANJE DOKUMENTNIM PROCESIMA PRAVA JE UMETNOST

Uređeno kancelarijsko poslovanje preduslov je za uspešno donošenje ključnih odluka

HP-LaserJet-M525c
EffectiveOffice omogućava vođenje jedinstvene evidencije dolazne pošte u vašoj kompaniji, koju jednostavno elektronskim putem možete podeliti saradnicima.
Ugovori sačuvani u digitalnom obliku su na sigurnom, ali uvek dostupni za pregled odgovornim osobama. EffectiveOffice obaveštava ovlašćenu osobu pre određenog roka o isteku ugovora ili potrebnoj aktivnosti kojoj uskoro ističe rok.
pECAT-01
HP-LaserJet-M525c

Dolazni računi se digitalizuju i dele različitim osobama na potvrđivanje s različitim pravima i nivoima prava ili drugim odgovornim osobama. Proces likvidacije može se pratiti od primanja i potvrđivanja do plaćanja u finansijskom sektoru. Kada su svi zadaci u vezi s određenim računom završeni ili je račun plaćen, likvidacija se zatvara, a osoba zadužena za potvrđivanje prima obaveštenje o tome.

Pre odlaska na put zaposleni može aktivirati zahtev za službeno putovanje i poslati ga nadređenom. Nakon odobrenja aktivira će se postupak obrade putnog naloga, koji ostaje otvoren dok se zaposleni ne vrati i ne dopuni putni nalog potrebnim dokumentima. Putni nalog potom se prosljeđuje na pregled i obradu osobi koja će potvrditi i izvršiti povrat troškova.
pECAT-01
HP-LaserJet-M525c

Na jednom mestu vrši se evidencija godišnjih odmora zaposlenih, zajedno s poslatim zahtevima, odobrenjima i završenim godišnjim odmorima. Vođenje bolovanja odvja se na isti način. Potrebno je otvoriti zahtev i on ostaje otvoren do povratka s bolovanja. Bolovanje se zatvara skeniranim izveštajem o bolovanju.

EffectiveOffice omogućava i praćenje ponuda u kompaniji. Za svaku primljenu ponudu odgovorna osoba naznačava da li je odgovarajuća ili ne i na osnovu toga prihvata ili odbacuje ponudu i o tome samostalno obaveštava ponuđača. Kada među primljenim ponudama odaberete odgovarajuću, ponuđač će primiti obaveštenje o tome, a postupak će se zatvoriti
pECAT-01
 
 
Želite da saznate još informacija o funkcionalnim prednostima uvođenja ovog sistema u vašu kompaniju i kako vam to može koristiti?
Za više informacija kontaktirajte Aigo Bussines System i posetite sajt www.effectiveoffice.rs

Naši Partneri

Naši Partneri