Rešenja za Office štampu

Kompanija Aigo BS je razvila novi konsultativni proces za otkrivanje potencijala uštede i induvidualnih potreba poslovnog sistema nazvanim Optimizacija Štampe, koji smanjuje troškove štampe za 20-60%.
Aigo BS sistem Optimizacije stampe je logistički i holistički koncept koji ima za cilj isporuku pravog dokumenta na pravu lokaciju, u pravo vreme i pravoj osobi. Ovaj sistem kombinuje usluge konsaltinga, hardversko-softverske implementacije i operativni rad.
Xerox-WC-7845
Koncept optimizacije daje nekoliko osnovnih, ali i odlučujućih prednosti:

• Potpuna transparentnost troškova
Transparentnot troškova je moguća po svakom zaposlenom. Kao rezultat Optimizacije stampe, definisaćemo i pokazati trenutni potencijal dostupan Vašim postojećim i novim kopir aparatima, štampačima i fax uređajima. Na osnovu relevatnih podataka možemo ponuditi jedan ugovor i jednu cenu za sve sisteme, na mesečnom nivou. Ovakav način pojednostavljuje Vašu internu administraciju, postaje fleksibilan i upravljiv.

• Integrisana hardversko-softverska rešenja
Naša rešenja i predlozi ne prate samo najnovija dešavanja na polju hardvera. Ona, takođe, uključuju poboljšanja uz predloge sistemskih rešenja i aplikacije za kontrolu, povezivanje, arhiviranje, itd.

• Efikasnost kancelarijskih procesa
Proveravamo da li su kancelarijski procesi u Vašoj kompaniji dovoljno efikasni. Da li su u sistemu prisutni lokalni/mrežni štampači, mogućnost centralizacije i efikasnog rukovođenja postojećom opremom, radi pojednostavljenja procesa.

• Stalna daljinska kontrola
Konstantan nadzor za sve mrežne i lokalne uredjaje u poslovnom sistemu.

• Upravljanje
Redovni izveštaj menadžmentu i naši predlozi za dalja poboljšanja

• Proaktivne usluge
Automatska isporuka potrošnog materijala, automatske servisne usluge i još mnogo toga

pECAT-01
HP-LaserJet-M525c
Šta možete očekivati od nas?

Bez troškova analiziramo trenutnu situaciju i prikupljamo sve informacije. Nakon detaljne analize prezentujemo ekspertizu o troškovima u Vašem sistemu povezanim sa upotrebom: štampača, kopir aparata i fax uređaja, procesima rada, kao i mogućnostima za integrisana hardversko-sofverska rešenja. Uz finalni izveštaj dostavljamo Vam i neobavezujući predlog jedinstvenog rešenja štampe, skrojenog po potrebama Vaše organizacije.

Naši Partneri

Naši Partneri