Potrošni materijal – Xerox

xerox1

Tradicionalni toner

je proizveden mešanjem plastificiranog materijala sa kolor pigmentima, a zatim mlevenjem čvrstih masa u fine čestice. Tehnologija izrade tradicionalnih tonera se i dalje koristi kod starijih, monohromatskih Xerox uređaja.

EA toneri

su hemijska mešavina finih čestica, koje se sastoje od gume, voska i kolor pigmenata. Koriste se u Xerox kolor uređajima, kao i u određenim monohromatskim uređajima, kako bi se stvorio maksimalni kvalitet štampe i minimalni utrošak.

xerox1
xerox1

Solid ink

Jedinstvena tehnologija koja se koristi samo u Xerox uređajima. Solidnu tehnologiju karakteriše sve prednosti laserske tehnologije.

Naši Partneri

Naši Partneri