IT oprema za EU Info Centar (EUIC) Beograd

Kompanija AIGO BS je završila još jedan interesantan projekat koji je ugovoren sa Delegaciijom EU. U cilju stvaranja modernog i funkcionalnog EU Info Centra u Beogradu, izvršeno je opremanje poslovnog prostora IT opremom. Osim uobičajenog hardwer-a (desktop i laptop računari, printeri, telefonska centrala, TV uređaji), info centar je opremljen savremenim sistemom za simultano prevođenje, modernim ozvučenjem kao i protivpožarnim i protivprovalnim bezbednosnim sistemom.

Naziv: IT Equipment for EUIC Belgrade – RE-LAUNCH
Period realizacije: decembar 2015.– januar 2016. godine
Korisnik donacije: EPTISA Regional Office for Southeast Europe / EPTISA Serbia
Vrsta opreme: IT oprema