Nabavka i instalacija multimedijalne opreme na lokaciji Felix Romuliana

Kompanija AIGO BS sa ponosom ističe da je uspešno realizovala projekat koji na interesantan način i uz pomoć savremene tehnologije prezentuje kulturno nasleđe jedne epohe i ističe značaj i lepotu antičke rimske carske palate Felix Romuliana. Sofisticirana oprema je instalirana u Narodnom muzeju ’’Zaječar’’. Oprema ima za cilj lakše tumačenje i prezentaciju obrazovnih materijala koji podržavaju multimedijalni centar.

Naziv: “Procurement and installation of multimedia equipment on Felix Romuliana site – Sustainable tourism management of Adriatic Heritage – HERA“
Period realizacije: novembar – decembar 2015. godine
Korisnik donacije: Ministartsvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Vrsta opreme: Multimedijalna oprema