Nabavka IT opreme za projekat „Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“ koji realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje

Tender za projekat ‘’Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama’’ je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje a finansiran je od strane Opšteg budžeta Evropske unije(direktni grant dodeljen iz programa EU-IPA 2012).

Cilj projekta je da se unapređenjem institucija podigne na viši nivo društveno-ekonomski razvoj u Srbiji primenom viših stopa zapošljavanja, povećanjem obrazovanosti (samim tim i konkurentnosti radne snage) uz omogućavanje uključivanja osoba iz ugroženih grupa. Program obuhvata i dodatne obuke nezaposlenih ili prekvalifikacije nezaposlenih osoba širom Srbije. Ključni zadatak je pomoć nezaposlenima u traženju posla putem sprovođenja niza aktivnosti.

Da bi se ostvario navedeni cilj, neophodno je bilo ulaganje u IT opremu. Mrežu institucija NSZ, osim postojećih filijala čine klubovi za traženje posla, centri za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) i samouslužne radne stanice (SRS), kao i karavani za zapošljavanje koji su strateški raspoređeni širom Srbije.

U realizaciji projekta, AIGO BS je imao poseban izazov – osim dobre logističke organizacije (veliki broj mesta isporuke i složeni sistem samih korisnika) ozbiljan zadatak je predstavljavljao i pripremni deo opreme pre same isporuke. Zahvaljujući dobrom planiranju i odličnom organizacijom deleći taskove na segmenate (raščlanjivanjem radnih zadataka), projekat je završen bez greške i u ugovorenom roku.

Projekat: ‘’Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama’’
Partija 3: Nabavka IT opreme
Period realizacije: februar – jun 2016. godine
Korisnik donacije: Nacionalna služba za zapošljavanje
Vrsta opreme: IT oprema (dektop računari Dell, laptop računari Fujitsu, štampači Lexmark,
projektori Epson, skeneri Epson, telefoni Panasonic itd)