Nabavka opreme u okviru implementacije nacionalnog programa skrininga

Kompanija AIGO BS je realizacijom ovog projekta dosta doprinela poboljšanju tehničke opremljenosti u okviru zdravstva i time obezbedila bolje uslove za rad bolnica i klinika. Roba je isporučena u 20 bolnica i zdravstvenih ustanova.

Naziv: Implementation of national screening programme: Supply of equipment for colorectal, cervical and breast cancer – LOT 3: IT Equipment

Period realizacije: jul – decembar 2014. godine

Korisnik donacije: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Specifikacija opreme: 1240 Dell desktop računara, 1240 BenQ monitora, 940 Lexmark printera

3020MT
3020MT