Nabavka opreme za fakultete Univerziteta Srbije

U martu 2014. godine uspešno smo završili projekat pod nazivom IPA – “Supply of Laboratory and IT Equipment, Furniture and other Equipment to Lecturing Buildings, Laboratories and Classrooms at the Faculties of the Universities of the Republic of Serbia. – LOT 1 – ICT, AV and IT Equipment, Library and Furniture, EuropeAID / 131876/C/SUP/R” finansiran od strane Delegacije EU u Srbiji.

Ovaj projekat je obuhvatio opremanje fakulteta Univerziteta Srbije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu , Kragujevcu i Novom Pazaru. Veoma smo ponosni na uspešnu realizaciju ovog projekta koji je svakako najzahtevniji i najizazovniji projekat u istoriji naše kompanije. Realizacija ovog projekta aktivno je trajala 13 meseci (od februara do marta 2014.godine). Obaveze nas, kao izvršioca projekta, bile su prvenstveno nabavka robe, isporuka i instalacija robe kod korisnika, organizacija treninga najčešće sa trenerima iz inostranstva za određene artikle za koje je bilo potrebno obučiti zaposlene na fakultetima kao i potpuni prijem lokacija uz kontrolu nezavisne supervizorske kompanije Safege. Tokom ovih 13 meseci isporučeno je preko 400 vrsta artikala u ukupnom broju od preko 5000 komada.

Svaki sektor u našoj kompaniji bio je angažovan u nekom delu projekta, tako da su veliko iskustvo u poslovanju dobile manje više sve naše službe. Posebnu dobit je imala naša servisna služba i kolege serviseri koji su prisustvovali treninzima za najspecifičniju opremu i tom prilikom su dobili potrebne sertifikacije za navedenu opremu. Jedna od najreprezentativnije opremljenih lokacija u sklopu ovog projekta je svakako zgrada Rektorata u Novom Sadu koja je otvorena posle 17 godina čekanja a pored kancelarijskog dela zgrade sastavni deo čine i centralna biblioteka Univerziteta kao i amfiteatar izuzetnih tehičkih mogućnosti.

Bili smo ponosni što nam je Delegacija EU poverila realizaciju ovako obimnog i kompleksnog posla a sada smo ponosni što smo uspešno realizovali unapređenje visokog obrazovnog sistema u Srbiji.