Nabavka personalnih računara, računarske oprema, periferija i foto opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija

Projekat ima za cilj revitalizaciju postojećih istraživačkih centara u Srbiji, osnivanje novih centara i modernizaciju IT infrastrukture naučnih zajednica. Komapanija AIGO BS je uzela učešće u tri od jedanaest partija i još jednom uspešno ispunila ugovorene obaveze.

Projekat: Javna nabavka računara, računarske opreme, periferija i foto opreme
Nabavka  br: IOP/1-2015/C
Potprojekat: Centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za
naučnoistraživačke organizacije. Partije:

  • LOT 6 – Prenosni računari
  • LOT 7 – Desktop računari
  • LOT 10 – Štampači i skeneri

Period realizacije: novembar – decembar  2015. godine
Naručilac: JUP ’’Istraživanje i razvoj’’ d.o.o. Beograd
Korisnik donacije: Fakulteti i naučnoistraživačke organizacije širom Srbije