Obrazovanje za sve

Kompanija AIGO BS d.o.o. je u decembru 2011. godine potpisala Ugovor sa Delegacijom Evropske Unije za projekat pod nazivom „Education for All: Increasing the Availability and Quality of Education for Children from Marginalised Groups-Lot 2”. Krajnji korisnici ovog projekta čija je vrednost preko pola miliona evra su predškolske i školske ustanove u Srbiji raspoređene na 159 lokacija.

Naše obaveze po Ugovoru su pored isporuke podrazumevale implementaciju kao i obuku krajnjih korisnika za rukovanje navedenom opremom. Roba koja je činila navedeni projekat su projektori, interaktivni sistemi i podovi, fotokopiri, notebook računari i mašine za koričenje. Projekat je uspešno završen 03. maja 2012. godine na zadovoljstvo Delegacije Evropske komisije, zadovoljstvo korisnika, a takođe i na naše lično zadovoljstvo jer smo uspešno odgovorili jednom velikom izazovu u našoj branši