Pravosudna efikasnost – snabdevanje IT opremom, Lot 1: Nabavka IT opreme

Projekat je uspešno unapredio ICT infrastrukturu u srpskom pravosuđu čime su značajno poboljšane strateške, operativne i funkcionalne performanse što je sveobuhvatno rezultiralo jačanjem efikasnosti pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Obnovljena je oprema neophodna za rad sudova i tužilaštava širom zemlje i prošireni su postojeći kapaciteti za skladištenje podataka čime su eliminisane kritične tačke data centra.

AIGO BS je uspešno realizovao Partiju 1 tendera koja podrazumeva IT opremu. Isporučena je i instalirana vrhunska oprema u brendovima prepoznatljivog kvaliteta kao što su DELL radne stanice, HP laserski štampači A3 formata , Fujitsu skeneri, DELL serveri sa pratećom opremom, Netapp data storidži itd.

Naziv: Judicial Efficiency – supplies of the IT equipment, Serbia; Lot 1: IT equipment supply
Period realizacije: decembar 2015.– jul 2016. godine
Korisnik donacije: Republika Srbija, Visoki savet sudstva
Vrsta opreme: IT oprema