Opremanje istraživačke stanice Petnica

Naručilac: JUP istraživanje i razvoj

  • Specijalizovana IT oprema
  • Audio,Video i Foto oprema

Period realizacije : od juna do jula 2012

Istarživačka stanica Petnica je vodeća nezavisna i neprofitna organizacija u Srbiji specijalizovana za vanškolski rad sa darovitim i visoko zainteresovanim učenicima. Tokom 30 godina iskustva i rada, IS Petnica je razvila raznovrsne programe vanškoloskog naučnog obrazovanja sa učenicima i nastavnicima iz preko 500 škola. Danas je IS Petnica prepoznata u svetu kao jedan od vodećih centara inovativnog obrazovanja darovitih učenika u veoma širokom spektru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka.

U okviru ovog Ugovora, AIGO će isporučiti specijalizovanu IT, Audio i Video opremu koja obuhvata i 3D Printer, Apple računare, 3D Skener, Sistem za detekciju iznošenja knjiga iz biblioteke, IPTV Sistem, projektore i foto opremu.

Veoma nam je drago što smo uspostavili saradnju sa JUP istaživanjem i razvojem, a posebno što je ona započeta baš poslovima vezanim za IS Petnicu, jer smatramo da ćemo time doprineti razvoju mladih ljudi i njihovom usavršavanju.