Unapređenje sistema Direkcije za oduzetu imovinu

Projekat „Capacity building of the Directorate for Confiscated Property and Improving the System of Criminal Asset Confiscation“ koji je finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji namenjen je unapređenju sistema oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim delom. Krajnji korisnici IT opreme koja je predmet nabavke, su:

  • Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava kriminalističke policije – Služba za borbu protiv organizovanog kriminala – Jedinica za finansijske istrage
  • Ministarstvo pravde – Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom.

Kompanija AIGO BS d.o.o. je u martu 2012. godine sklopila ugovor kojim je definisana nabavka nove IT opreme neophodne za realizaciju ovog projekta (desktop računari, notebook-ovi, MF uređaji, printeri, skeneri, svičevi I sl.) u vrednosti od preko 5.000.000 rsd.

Celokupan posao je realizovan u predviđenom roku od 60 dana na zadovoljstvo svih učesnika jer smatramo da je ovaj projekat važan segment u nastojanju da se unapredi nivo tehnologije i IT infrastrukture kojom bi se institucije u našoj zemlji približile kolegama u regionu.