Reka Tisa

Projekat “Tisza River modelling on the common interest section of Hungary and Serbia and developing of the measuring equipment” je projekat finansiran od strane Mađarske vlade.

Za potrebe ovog projeka koji je veoma specifičan po tipu i vrsti tražene robe AIGO BS je po Ugovoru imao obavezu nabavke robe sa sertifikatima o poreklu kao i pored isporuke, instalaciju i obuku krajnjeg korisnika.

Projekat je podrazumevao pored standardne robe kao što su UPS-evi, štampači, laptopovi, hard diskovi i specijalne artikle kao šro su echo-sounder, GPS uređaj i multiparametar probes.

Ovaj posao vrednosti oko 12.000.000 rsd takođe je omogućio našoj kompaniji dobar rejting i iskustvo sa opremom koja bazično ne pripada profilu našeg poslovanja.

Još jednom smo dokazali da smo u stanju uspešno odgovoriti svakom poslovnom izazovu.