Sertifikati

Najviši kvalitet i društveno odgovorono poslovanje, već jednu deceniju predstavljaju osnovu poslovne politike kompanije AIGO Bussines System. Primena evropskih standarda kvaliteta i briga o zaštiti životne sredine za kompaniju predstavlja svojvrstan moralni imperativ.
 
U cilju zadovoljenja potreba naših korisnika/kupaca i unapređenja poslovanja uveden je integrisan sistem upravljanja menadžment kvalitetom uz zadovoljavanje standarda (ISO 9001:2015) i sistem upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015). Takođe, kompanija AIGO Bussines System posluje u skladu sa sertifikovanim sistemom bezbednosti i zdravlja na radu (OHSAS 18001:2007).

Pored toga, veliku važnost kompanija pridaje zaštiti informacija, kao jednog od najvažnijih resursa savremenog poslovanja usklađenih sa propisanim standardom
(ISO/IEC 27001:2013).


Naši Partneri

Naši Partneri