Šta nas izdvaja od drugih

Aigo Business System je dinamična, moderna i inovativna kompanija koja svoje poslovanje bazira na proaktivnom pristupu. Kompanijom upravlja iskusan menadžment, koji svojim iskustvom u kombinaciji sa praćenjem kretanja trendova na IT tržištu kao rezultat daje kompleksna rešenja i time gradi odnos poverenja prema svakom korisniku. Stubovi uspeha su i svi zaposleni koji su posebno motivisani od strane menadžementa, u razvijanju svog punog potencijala, čime se gradi jedan stabilan poslovni sistem koji odiše energijom i postojanošću.

Aigo BS je sertifikovanii ovlašćeni partner za implementaciju ugovora:

Lexmark (ESA – Extended Supply Agreement), HP PPU (Pay-Per-Use) i Xerox FSMA (Full Service Maintenance Agreement). Ovi ugovori predstavljaju model za konsolidaciju štampe i podrazumevaju kompletno rešenje kojim na jedinstven način odgovoraju zahtevima klijenata.


Naši Partneri

Naši Partneri